Logo Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
Oferta dla Firm i Instytucji Oferta dla Rolników Oferta dla Osób Fizycznych
Logowanie Internet Banking
Dla osób Fizycznych i małych Firm
Wersja demo
Logowanie Internet Banking dla Firm
Wersja demo

Święto Spółdzielczości Bankowej pod hasłem „Dzień z Bankiem Spółdzielczym”


29 czerwca – Święto Spółdzielczości Bankowej 2014. Banki spółdzielcze z obu Zrzeszeń organizują obchody Święta na własny, lokalny sposób, ale pod wspólnym, ogólnopolskim hasłem „Dzień z Bankiem Spółdzielczym”. Tegoroczne obchody objęte są Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie wolności.

W ramach obchodów na szczeblu centralnym 27 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się konferencja pt. „Społeczna rola banków spółdzielczych w Polsce”, nad którą patronat objął Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak.

Lokalnie banki będą otwierać swoje placówki i pokazywać je od kulis. Zaprezentują klientom schemat pracy w banku, jego zaplecze, nowe technologie. Przewidziane są atrakcje dla całych rodzin. Z okazji Święta na terenie całego kraju odbywać będą się także pikniki, festyny oraz spotkania w nieco mniej formalnej atmosferze.

Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzą je 362 Banki Spółdzielcze, to jest 64% wszystkich Banków Spółdzielczych działających w kraju. Banki Spółdzielcze Grupy BPS obsługują łącznie 6 milionów klientów, posiadają prawie 3 tys. placówek i blisko 4 tys. bankomatów, co daje Grupie pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce. Banki Spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają też bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, funduszy inwestycyjnych czy zarządzania wierzytelnościami. Suma bilansowa banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS wynosi ponad 63 mld złotych (maj 2014 r.), a suma depozytów zgromadzonych w bankach spółdzielczych: ponad 54 mld złotych (maj 2014 r.).
Więcej na: www.grupabps.pl, www.bankbps.pl

BANKI SPÓŁDZIELCZE Z GRUPY BPS

100% polski kapitał
Mają 100% polski kapitał, pieniądze Polaków zostają więc „w domu”.


Szybkość decyzji
Proces decyzyjny jest szybki, mniej skomplikowany, a usługi dobrane pod indywidualne potrzeby.


Blisko ludzi
Wsparcia finansowego udziela człowiek - nie systemy. Prezes i pracownicy banku spółdzielczego są sąsiadami, znają swych klientów, wiedzą o nich więcej, niż wynika z dokumentacji bankowej.


Różnorodność
Ile Banków Spółdzielczych, tyle lokalnych strategii funkcjonowania.

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie BPS w styczniu br.:
53% - klientów naszych Banków Spółdzielczych z Grupy BPS poleci go innym
55% - rozpoznawalność w miejscowościach małych – wsiach i miasteczkach

HISTORYCZNIE - Banki spółdzielcze wyrosły z ekonomicznych i społecznych potrzeb, z chęci wzajemnego wspierania się, niesienia pomocy. Brak maksymalizacji zysku.

DOBRE W KRYZYSIE - Stabilizują gospodarkę. Udzielają kredytów w czasach dobrych i złych, finansują gospodarstwa domowe oraz mikro, małe i średnie firmy. Są ich podporą i głównym źródłem kredytowania. Gdyby tworzyły sieć, byłaby to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce o blisko 5 tys. placówek, 4 tys. bankomatów, zatrudniająca 35 tys. osób.

REINWESTUJĄ NA POZIOMIE LOKALNYM - dzięki temu pieniądze pozostają w regionie. Banki spółdzielcze mają niższy apetyt na ryzyko i są nastawione na działanie długoterminowe. Dzięki swoim lokalnym korzeniom mogą przewidywać wydarzenia w regionie i dostosowywać się do nich.

LUDZIE – NIE SYSTEMY – dla klienta, dla pracownika, dla społeczeństwa. W bankach spółdzielczych człowiek ma znaczenie, 53% klientów poleciłoby usługi banków spółdzielczych. Krótki czas decyzji. Część swoich zysków banki spółdzielcze przeznaczają na lokalne inicjatywy gospodarcze i społeczne. Są zaangażowane na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Współpracują z klientami wykluczonymi przez zachodni sektor bankowy. Przyczyniają się do obniżania bezrobocia. Pracownicy i prezes znają swoich klientów, są sąsiadami.

Są własnością swoich członków/ klientów. Klient może zostać właścicielem banku spółdzielczego. Może mieć wpływ na jego strategię, działalność i zarządzanie. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

Polskie banki spółdzielcze od przeszło 150 lat realizują postanowienia EKONOMII SPOŁECZNEJ w swojej działalności. Formy działalności spółdzielczej są bardziej odporne na kryzys i lepiej służą zrównoważonemu rozwojowi kraju i świata. Spółdzielczy pracodawca jest postrzegany jako bardziej stabilny i przewidywalny, bo zapewnia bezpieczne zatrudnienie, także w okresach spowolnienia gospodarczego. Spółdzielczość pozwala na przezwyciężanie biedy i gospodarczej stagnacji.

Banki Spółdzielcze specjalizują się w obsłudze firm z SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z:
a)poręczeń kredytowych
b)gwarancji
c)kredytów:
    a.  w rachunku bieżącym
    b.  w rachunku kredytowym
    c.  odnawialnych
    d.  płatniczych
    e.  zabezpieczonych hipotecznie
    f.  inwestycyjnych
    g.  pomostowych
 

 

< powrót

Copyright © 2009 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym. All rights reserved | Polityka Cookies
Projekt i wykonanie: Tworzenie stron internetowych