Logo Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
Oferta dla Firm i Instytucji Oferta dla Rolników Oferta dla Osób Fizycznych
Logowanie Internet Banking
Dla osób Fizycznych i małych Firm
Wersja demo
Logowanie Internet Banking dla Firm
Wersja demo
Internet Banking

Jubileusz 100-lecia Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym

W dniu 9 listopada 2012 roku nasz Bank obchodził Jubileusz 100-lecia. Założone w 1912 roku Kazimierskie Towarzystwo Kredytowe zmieniało przez lata swoją nazwę kilkakrotnie aby obecnie być rozpoznawalne pod nazwą Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym, jako jedna z najstarszych spółdzielczych instytucji finansowych w województwie lubelskim. Uroczystość jubileuszową swoją obecnością zaszczycili między innymi: Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Tomasz Mironczuk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A, Jerzy Różyński – Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Piotr Huzior – Prezes Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka, oraz przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i lokalnych władz samorządowych, Panie i Panowie Prezesi okolicznych Banków Spółdzielczych, partnerzy Banku i klienci.

Dzień wcześniej - 08 listopada 2012 roku w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu i pozostałych pracowników Banku złożono kwiaty na grobach zmarłych współpracowników: Zofii Borowskiej, Ryszarda i Teresy Pepłowskich, Anny Plechawskiej, Marii Trojanowskiej i Jolanty Zakiewicz.

Jubileusz rozpoczęto o godzinie 13.00 Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże ks. Janusz Socha – Proboszcz parafii w Janowcu, w koncelebrze z ks. Zbigniewem Szumiło - Proboszczem Parafii w Wilkowie oraz ks. Tomaszem Lewniewskim – Proboszczem Parafii w Kazimierzu Dolnym. Doświadczając ogromnej życzliwości, składamy serdeczne podziękowania Księżom Proboszczom, jak również wszystkim przybyłym Gościom.

Mszę Świętą zakończył znakomity koncert organowy w wykonaniu Pana Janusza Głosa, który zaprezentował zebranym możliwości najstarszych grających organów w Polsce.

Następnie wszyscy uczestnicy Jubileuszu spotkali się na kazimierskim rynku, przy kamienicy „Pod św. Krzysztofem”, która jest siedzibą Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym, aby uczestniczyć w ceremonii odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz poświęcenia Banku na drugie stulecie. Uroczystości rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Michał Rosiński, a odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz wraz z Panią Jolantą Maj – Prezesem naszego Banku.

Po uroczystościach przed siedzibą Banku goście udali się do sali konferencyjnej Zajazdu Piastowskiego, gdzie była kontynuowana ceremonia Jubileuszu 100-lecia Banku.

Pierwsze słowa powitania do zgromadzonych gości skierowała Pani Jolanta Maj – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym. W swoim wystąpieniu wyraziła podziękowania gościom za udział w uroczystościach, przypomniała stuletnią historię Banku oraz odniosła się do przyszłości naszej spółdzielni.

Zaznaczyła też, że Jubileusz Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym to również Jubileusz dwóch banków, które zostały z nim połączone: Banku Spółdzielczego w Wilkowie – rok przyłączenia 1995 i Banku Spółdzielczego w Janowcu – rok przyłączenia 1996, tworzące razem instytucję finansową zaspokajającą potrzeby rolników, samorządów i pozostałych mieszkańców tych gmin.

Podczas uroczystości Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym wyróżniono Honorową Odznaką Zasłużony dla Województwa Lubelskiego – w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego odznakę wręczyła Pani Jadwiga Tatara Zastępca Departamentu Rolnictwa i Środowiska Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Decyzją władz Krajowej Rady Spółdzielczej Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym uhonorowano Odznaką za Zasługi dla Spółdzielczości.

Honorową Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego odznaczeni zostali działacze samorządowi oraz obecni i byli pracownicy Banku:

Wojciech Kocoń (drugi, patrząc od lewej), Mirosław Abramczyk, Barbara Daczka, Marta Celej, Stanisław Kulig, Anna Kowalczyk, Grażyna Korgol oraz

Bogdan Kuzioła (drugi, patrząc od lewej), Jolanta Maj, Adam Piekarczyk, Małgorzata Lisowska, Jan Kuś, Piotr Piątek i Bronisław Opoka,

Marta Piłat (druga, patrząc od lewej), Halina Skwarczyńska, Bożena Rusek, Elżbieta Wójcik, Henryk Siejka, Michał Rosiński, Józefa Sypuła i Cezary Wojtanowicz. Odznaczenia wręczał Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości Tomasz Mironczuk. Odznaczenia otrzymali również: Maria Ćwiklińska, Bogdan Gorgol, Maria Kołtun i Henryk Wiadrowski – z różnych powodów nieobecni na dzisiejszej uroczystości oraz Maria Piątek i Henryk Kuś.

Decyzją kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych złotą odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka” został pośmiertnie odznaczony wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym Pan Ryszard Pepłowski.

Jerzy Różyński - Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przekazał odznaczenie rodzinie Prezesa Ryszarda Pepłowskiego. W imieniu rodziny złotą odznakę odebrała córka, Pani Anna Wojtanowicz.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych odznaczył również złotymi odznakami „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka” Jolantę Maj – Prezesa Zarządu oraz Michała Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej

oraz Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym medalem „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka” i pamiątkową statuetką.

Bank Zrzeszający - Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna postanowił uhonorować dzisiejszego jubilata, Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym statuetką „Za Zasługi dla Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości”

Kapituła odznaczeń Banku Polskiej Spółdzielczości przyznała Szmaragdowe Odznaki za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej następującym osobom: Michałowi Rosińskiemu (pierwszy z lewej), Jolancie Maj, Małgorzacie Lisowskiej i Cezaremu Wojtanowiczowi.

Złotymi odznaczeniami Za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej decyzją kapituły uhonorowano grupę osób wśród których znajdują się:

Janina Dymek (druga, patrząc od lewej), Barbara Kocoń, Stanisław Czarnecki i Teresa Ogonek,

Sławomir Przepiórka (drugi, patrząc od lewej), Marianna Szewczyk, Zofia Pietras, Stanisława Pruchniak, Jadwiga Złotucha, Kazimiera Tajer i Sabina Skopal. Wyróżnienie dla Banku i odznaczenia wręczał Tomasz Mironczuk - Prezes Banku Zrzeszającego. Odznaczenia przyznano również nieobecnym paniom: Marii Ćwiklińskiej, Alinie Czapli, Henryce Gizie, Emilii Janickiej, Janinie Kutyła, Elżbiecie Królik i Helenie Materek.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku wspólną uchwałą ustanowiły jednorazowe, nadawane raz na sto lat, jubileuszowe statuetki Partner Godny Zaufania Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym. Otrzymali je: Gmina Wilków – nagrodę odebrał Wójt Grzegorz Teresiński, Gmina Janowiec – nagrodę odebrał Wójt Tadeusz Kocoń oraz Miasto i Gmina Kazimierz Dolny – nagrodę odebrał Burmistrz Grzegorz Dunia.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku przekazała stosowne podziękowania pozostałym długoletnim partnerom. Wyrazy wdzięczności przekazano na ręce: Tomasza Mironczuka Prezesa Banku Polskiej Spółdzielczości, Zbigniewa Ferenca Wiceprezesa Zarządu Zakładu Usług Informatycznych NOVUM, Prezesa PHU COALA Zbigniewa Tomaszewskiego i Mirosława Stankiewicza przedstawiciela Biura Informacji Kredytowej. Podziękowania złożono również Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Karabela.

Zarząd i Rada Nadzorcza podziękowała również pozostałym samorządowcom i pracownikom, z krótszym stażem pracy w naszym banku. Pamiątkowe dyplomy i upominki otrzymali: Tomasz Lasota (drugi, patrząc od lewej), Magdalena Lipczyńska, Urszula Borowska, Edyta Kretek, Monika Frąk, Joanna Kaślikowska, Sebastian Sypuła, Stanisław Kuś,

Janusz Skorek (drugi, patrząc od lewej), Grażyna Pepłowska, Elżbieta Piłat, Małgorzata Wolska, Elżbieta Rzepka, Izabela Rozwód i Magdalena Tarłowska.

Na ręce Prezesa Zarządu Jolanty Maj i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Michała Rosińskiego złożono życzenia, kwiaty i upominki.
Do Banku wpłynęło wiele listów gratulacyjnych i pozdrowień m.in. od Posłów na Sejm RP Pana Włodzimierza Karpińskiego, Pani Małgorzaty Sadurskiej i Pani Genowefy Tokarskiej, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana, Wojewody Lubelskiego Pani Jolanty Szołno-Koguc, Pani Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Lublinie, Pana Witolda Popiołka Starosty Puławskiego i in.

Uroczystość uświetnił występ znakomitych artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. Wystąpili Anna Jeremus – sopran, Krzysztof Marciniak – tenor i Bogna Dulińska – akompaniament.

Jubileusz 100-lecia Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym zakończył się uroczystą kolacją z piękną oprawą muzyczną.

I my tam z gośćmi byliśmy, miód i wino piliśmy, … .

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wspaniałej uroczystości, byli to: Maria Weber-Malanowska – BIOMAL, Andrzej Malanowski – dziennikarz, Andrzej Piotr Żukowski – Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu, Marzena Sobczak – APIS Agencja Reklamowa, Leszek Mazurkiewicz – HOTEL *** Zajazd Piastowski, Barbara Sarzyńska – Piekarnia Sarzyński, Agnieszka Głowacka MAISON DECOR, Janusz Głos – organista, Agnieszka i Paweł Czopek – Melex Mix, Paweł Saran – fotograf, Mariusz Czachyra i pozostali członkowie orkiestry, a także Ewka, Ulka i Kaśka, Paweł, Bartek i Kuba oraz pozostałym wyżej nie wymienionym.


Copyright © 2009 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym. All rights reserved | Polityka Cookies
Projekt i wykonanie: Tworzenie stron internetowych