Menu Logowanie

Karty bankowe

Karta płatnicza VISA

VIII.1Karta Płatnicza Visa
Classic Debetowa
VIII.1.2Wydanie nowej karty.
a) do ROR10,00 zł
b) Podstawowy Rachunek Płatniczy0,00 zł
c) Konto Junior0,00 zł
VIII.1.2Wznowienie karty.0,00 zł
VIII.1.3Wydanie duplikatu karty.10,00 zł
Uwaga: nie dotyczy karty niespersonalizowanej, która wydawana jest bez opłat i do której nie wydaje się duplikatu
VIII.1.4Obsługa karty debetowej (miesięczni) wydanej do:.
a) ROR, konto Junior2,00 zł
b) Podstawowy Rachunek Płatniczy0,00 zł
VIII.1.5Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Grupy BPS.0,00 zł
VIII.1.6Płatności kartą: 
VIII.1.6.1Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych0,00 zł
VIII.1.7Wypłaty gotówki:
VIII.1.7.1we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS S.A. i innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami,0,00 zł
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku.
VIII.1.7.2w pozostałych bankomatach w kraju, PRP0,00zł/3,50% min. 6,00zł
VIII.1.7.3

Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych:

 

– w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO

3,50% min 6,00 zł

– w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG

3,50% min 10,00zł

VIII.1.7.4poprzez usługę Cashback (wypłaty gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce)2,00 zł
VIII.1.7.5we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.bez opłat
VIII.1.7.6w kasie innego banku w kraju,3,50% min 10,00 zł
VIII.1.7.7w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty:

– w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO
– w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG

3,50% min 10,00 zł

 

 

VIII.1.7.8w placówkach Poczty Polskiej3,50% min 6,00 zł
VIII.1.8Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie.0,00 zł
VIII.1.9Rozpatrzenie reklamacji.0,00 zł
VIII.1.10Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji.0,00 zł
VIII.1.11Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany3,00 zł
VIII.1.12Zmiana danych Użytkownika karty.3,00 zł
VIII.1.13Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.10,00 zł
VIII.1.14Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.1 000,00 zł
VIII.1.15Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty0,00 zł
VIII.1.16Telefoniczne odblokowanie PIN0,00 zł
VII.1.17Zmiana limitów na karcie (od zmiany)0,00 zł

 

Karta płatnicza BUSINESS

KARTA PŁATNICZA BUSINESS:VISA Business Debetowa / MasterCard Business Debetowa PayPass
VIII.4.1Wydanie pierwszej i kolejnej karty do rachunku10,00 zł
VIII.4.2Wznowienie kart do rachunkubez opłat
VIII.4.3Wydanie duplikatu karty.10,00 zł
VIII.4.4Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym.nie dotyczy
VIII.4.5Opłata miesięczna za posiadanie karty: 
VIII.4.5.1od każdej karty wydanej do rachunku rozliczeniowego bieżącego,2,00 zł
VIII.4.5.2.od każdej karty wydanej do rachunku rozliczeniowego bieżącego – rolniczego2,00 zł
VIII.4.6Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Grupy BPSbez opłat
VIII.4.7Płatność kartą: 
VIII.4.7.1w punktach handlowo–usługowych w kraju,bez opłat
VIII.4.7.2w punktach handlowo–usługowych za granicą,bez opłat
VIII.4.7.3we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.3,00% min. 10,00 zł
VIII.4.8Wypłata gotówki: 
VIII.4.8.1we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami,bez opłat
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 
VIII.4.8.2w pozostałych bankomatach w kraju,4,00 zł
VIII.4.8.3w bankomatach za granicą,3,00% min.10,00 zł
VIII.4.8.4poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce,4,00 zł
VIII.4.8.5we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.,bez opłat
VIII.4.8.6w kasie innego banku w kraju,3,00% min.10,00 zł
VIII.4.8.7w kasie innego banku za granicą,3,00% min.10,00 zł
VIII.4.8.8w placówkach Poczty Polskiej.3,00% min.10,00 zł
VIII.4.9Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie.2,00 zł
Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach sieci BZ WBK 24. 
VIII.4.10Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.3,00 zł
VIII.4.11Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.10,00 zł
VIII.4.12Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika.nie dotyczy
VIII.4.13Zmiana danych Użytkownika karty.3,00 zł
VIII.4.14Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.1 000,00 zł
VIII.4.15Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty.1 500,00 zł
VIII.4.16Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa.nie dotyczy
VIII.4.17Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.bez opłat
VIII.4.18Rozpatrzenie reklamacji.bez opłat
VIII.4.19Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji.nie dotyczy
VIII.4.20Zmiana limitu na karcie ( od zmiany)5,00 zł

 

Karta własna – osoby fizyczne

VIII.2Karta własna – osoby fizyczne 
VIII.2.1Wydanie nowej karty.5,00 zł
VIII.2.2Wznowienie karty.5,00 zł
VIII.2.3Wypłata gotówki w bankomacie (z rachunków ROR)0,00 zł

 

Karta własna – podmioty instytucjonalne

VIII.3Karta własna – podmioty instytucjonalne
 
VIII.3.1Wydanie nowej karty.5,00 zł
VIII.3.2Wznowienie karty.5,00 zł
VIII.3.3Wypłata gotówki w bankomaciebez opłat

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59 ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów niezależnych od Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowych w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO