Menu Logowanie

Karty bankowe

Karta płatnicza VISA

VIII.1Karta Płatnicza Visa
Classic Debetowa
VIII.1.2Wydanie nowej karty.10,00 zł
VIII.1.2Wznowienie karty.bez opłat
VIII.1.3Wydanie duplikatu karty.10,00 zł
Uwaga: nie dotyczy karty niespersonalizowanej, która wydawana jest bez opłat i do której nie wydaje się duplikatu
VIII.1.4Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku.2,00 zł
VIII.1.5Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Grupy BPS.bez opłat
VIII.1.6Płatności kartą 
VIII.1.6.1w punktach handlowo – usługowych w kraju.bez opłat
VIII.1.6.2w punktach handlowo – usługowych za granicą.bez opłat
VIII.1.6.3we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA.0,50 % min. 3,00 zł
VIII.1.7Wypłaty gotówki:
VIII.1.7.1we wskazanych bankmatach zrzeszenia BPS S.A. i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami,bez opłat
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku.
VIII.1.7.2w pozostałych bankomatach w kraju.4,00 zł
VIII.1.7.3w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty3,00% min 10,00 zł
VIII.1.7.4poprzez usługę Visa Cash back (wypłaty gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce)4,00 zł
VIII.1.7.5we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.bez opłat
VIII.1.7.6w kasie innego banku w kraju,3,00% min 10,00 zł
VIII.1.7.7w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty.3,00% min 10,00 zł
VIII.1.7.8w placówkach Poczty Polskiej3,00% min 10,00 zł
VIII.1.8Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie.2,00 zł
VIII.1.9Rozpatrzenie reklamacji.bez opłat
VIII.1.10Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji.bez opłat
VIII.1.11Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.3,00 zł
VIII.1.12Zmiana danych Użytkownika karty.3,00 zł
VIII.1.13Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.8,00 zł
VIII.1.14Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.1 000,00 zł
VIII.1.15Zastrzeżenie karty.bez opłat
VIII.1.16Telefoniczne odblokowanie PINnie dotyczy

 

Karta płatnicza BUSINESS

KARTA PŁATNICZA BUSINESS:VISA Business Debetowa
VIII.4.1Wydanie pierwszej i kolejnej karty do rachunku10,00 zł
VIII.4.2Wznowienie kart do rachunkubez opłat
VIII.4.3Wydanie duplikatu karty.10,00 zł
VIII.4.4Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym.nie dotyczy
VIII.4.5Opłata miesięczna za posiadanie karty: 
VIII.4.5.1od każdej karty wydanej do rachunku rozliczeniowego bieżącego,2,00 zł
VIII.4.5.2.od każdej karty wydanej do rachunku rozliczeniowego bieżącego – rolniczego2,00 zł
VIII.4.6Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Grupy BPSbez opłat
VIII.4.7Płatność kartą: 
VIII.4.7.1w punktach handlowo–usługowych w kraju,bez opłat
VIII.4.7.2w punktach handlowo–usługowych za granicą,bez opłat
VIII.4.7.3we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.3,00% min. 10,00 zł
VIII.4.8Wypłata gotówki: 
VIII.4.8.1we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami,bez opłat
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 
VIII.4.8.2w pozostałych bankomatach w kraju,4,00 zł
VIII.4.8.3w bankomatach za granicą,3,00% min.10,00 zł
VIII.4.8.4poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce,4,00 zł
VIII.4.8.5we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.,bez opłat
VIII.4.8.6w kasie innego banku w kraju,3,00% min.10,00 zł
VIII.4.8.7w kasie innego banku za granicą,3,00% min.10,00 zł
VIII.4.8.8w placówkach Poczty Polskiej.3,00% min.10,00 zł
VIII.4.9Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie.2,00 zł
Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach sieci BZ WBK 24. 
VIII.4.10Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.3,00 zł
VIII.4.11Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.8,00 zł
VIII.4.12Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika.nie dotyczy
VIII.4.13Zmiana danych Użytkownika karty.3,00 zł
VIII.4.14Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.1 000,00 zł
VIII.4.15Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty.1 500,00 zł
VIII.4.16Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa.nie dotyczy
VIII.4.17Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.bez opłat
VIII.4.18Rozpatrzenie reklamacji.bez opłat
VIII.4.19Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji.nie dotyczy
VIII.4.20Zmiana limitu na karcie ( od zmiany)5,00 zł

 

Karta własna – osoby fizyczne

VIII.2Karta własna – osoby fizyczne
VIII.2.1Wydanie nowej karty.5,00 zł
VIII.2.2Wznowienie karty.5,00 zł
VIII.2.3Wypłata gotówki w bankomacie (z rachunków ROR)bez opłat

 

Karta własna – podmioty instytucjonalne

VIII.3Karta własna – podmioty instytucjonalne

VIII.3.1Wydanie nowej karty.5,00 zł
VIII.3.2Wznowienie karty.5,00 zł
VIII.3.3Wypłata gotówki w bankomaciebez opłat

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO