Menu Logowanie

Opłaty i prowizje do Internet Banking

IX.1INTERNET BANKING – osoby fizyczne
IX.1.1Aktywacja usługi Internet Banking związanej z umową:.
a) ROR, Efekt5,00 zł
b) Podstawowy Rachunek Płatniczy0,00 zł
c)Konto Junior0,00 zł
IX.1.2Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Internet Banking.0,00 zł
IX.1.3Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:
 a) w Banku,bez opłat
 b) w innym banku z ROR, Efekt1,00 zł
c) w innym banku z Podstawowego Rachunku Płatniczego0,00 zł2
d) Konto Juniorbez opłat
IX.1.4Odblokowanie hasła5,00 zł

 

IX.2INTERNET BANKING – podmioty instytucjonalne.
IX.2.1Aktywacja usługi Internet Banking.5,00 zł
IX.2.2Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Internet Banking.
 a) przedsiębiorcy indywidualni,bez opłat
 b) rolnicy.bez opłat
IX.2.3Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:
 a) w Banku,bez opłat
 b) w innym banku.1,00 zł
IX.2.4Odblokowanie hasła5,00 zł

 

2 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach oraz niektórych innych ustaw art. 59 ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank Pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO