Menu Logowanie

Komunikat Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym dla Klientów indywidualnych

 1. Rachunki oszczędnościowe.

 1. Bank otwiera rachunki oszczędnościowe w złotych:
  1. rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe ROR,
  2. lokaty terminowe STANDARD,
  3. rachunki oszczędnościowe z wkładem płatnym na każde żądanie,
  4. rachunki oszczędnościowe „EFEKT”.
 2. Lokaty oszczędnościowe STANDARD:
  1. krótkoterminowe na okresy 1 lub 2- miesięczne z minimalny wkładem 2000 PLN,
  2. długoterminowe na okresy 3,6,12 – miesięczne z minimalnym wkładem 500 PLN.
 1. Terminy kapitalizacji odsetek:
  1. rachunki oszczędnościowe a’vista – rocznie,
  2. rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe ROR – kwartalnie,
  3. rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – po upływie okresu umownego,
  4. rachunki oszczędnościowe „EFEKT” – kwartalnie.
 2. Wypłaty z książeczek oszczędnościowych i ROR poza jednostkami Banku, w ramach zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego mogą być dokonywane do kwoty 500 PLN.
 1. Kwoty minimalne pozostałe na rachunkach po ostatniej wypłacie to:
  1. na ROR – 10 PLN,
  2. na książeczce oszczędnościowej – 20 PLN.

 

 1. Rachunki oszczędnościowe osób małoletnich.
 1. Maksymalna dzienna kwota wypłat do rąk osoby małoletniej (powyżej 13 lat) – 500 PLN.
 2. Za czynności dokonane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty nie przekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku określonej dla minionego roku kalendarzowego. W roku 2015 – kwota ta wyniosła 3.978,71 PLN.

 

 1. Karty płatnicze.
 1. Bank wydaje następujące karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego:
  1. karty własne Banku,
  2. VISA CLASSIC DEBETOWA.
 2. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą:
  1. dla karty własnej Banku – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki – 1000 PLN,
  2. dla karty VISA CLASSIC DEBETOWA:
   1. maksymalny dzienny limit wypłat gotówki – 2000 PLN*,
   2. maksymalny dzienny limit bezgotówkowy – 5000 PLN*,
    * maksymalny dzienny limit transakcyjny – 7000PLN.
 3. Usługi dodatkowe do kart płatniczych:płatność kartą za transakcje internetowe.
 4. Usługa Cashback – wypłata gotówki w kwocie do 300 PLN w oznaczonych punktach handlowo-usługowych, przy jednoczesnym dokonaniu transakcji bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
 5. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi  VISA CLASSIC DEBETOWA, w bankomatach:
 • Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Banku BPS S.A. oraz SGB – Bank S.A.)
 • Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
 • BGŻ S.A.,
 • Planet cash4you.

 

Kazimierz Dolny, dnia 05 marca 2015r.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Kazimierzu Dolnym

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO