Menu Logowanie

Komunikat Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym dla Klientów indywidualnych

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 11/2019 z dnia 07.02.2019 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym

Komunikat Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym
w zakresie obsługi rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

I. Rachunki oszczędnościowe.
1. Bank otwiera rachunki oszczędnościowe w złotych:
1) oszczędnościowo – rozliczeniowe ROR (kapitalizacja odsetek – kwartalna),
2) lokaty terminowe STANDARD (kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego),
3) oszczędnościowe „EFEKT” (kapitalizacja odsetek – kwartalna).
4) podstawowy rachunek płatniczy
5) konto Junior
2. Rachunki walutowe.
3. Lokaty oszczędnościowe STANDARD na okresy 1,2,3,6,12 miesięcy z minimalnym wkładem 5000 PLN,
4. Kwoty minimalne pozostałe na rachunkach po ostatniej wypłacie to:
1) na ROR, EFEKT i PRP, JUNIOR – 10 PLN,
II. Rachunki oszczędnościowe osób małoletnich.
Za czynności dokonane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty nie przekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku określonej dla minionego roku kalendarzowego. W roku 2019 – kwota ta wyniosła 4.851,61 PLN.
III. Karty płatnicze.
1. Bank wydaje następujące karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego:
1) karty własne Banku,
2) karta Visa Classic Debetowa,
3) karta zbliżeniowa Visa payWave,
4) naklejka zbliżeniowa Visa payWave.
2. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą:
1) dla karty własnej Banku – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki – 1000 PLN,
2) dla karty Visa Clasic Debetowa i karty zbliżeniowej Visa payWave:
a) maksymalny dzienny limit wypłat gotówki – 2000 PLN*,
b) maksymalny dzienny limit bezgotówkowy – 5000 PLN*,
* maksymalny dzienny limit transakcyjny – 7000 PLN,
3) dla naklejki zbliżeniowej Visa payWave i kary zbliżeniowej Visa pay Wave
(jednorazowa płatność zbliżeniowa do 50 PLN nie wymaga autoryzacji kodem PIN).
3. Usługa dodatkowa do kart płatniczych: płatność kartą za transakcje internetowe.
4. Usługa Cashback – wypłata gotówki w kwocie do 300 PLN w oznaczonych punktach handlowo – usługowych, przy jednoczesnym dokonaniu transakcji bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
5. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi Visa Classic Debetowa i zbliżeniową Visa payWave w bankomatach:
1) Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Banku BPS S.A oraz SGB – Bank S.A),
2) BGZ BNPParibas
3) Planet cash4you.

Zarząd Banku Spółdzielczego
 w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny, dnia 07 lutego 2019 r.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO