Menu Logowanie

Karty płatnicze i debetowe

W ramach rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym wydawane są również KARTY:

 • Międzynarodowa karta płatnicza VISA Electron *
 • Międzynarodowa karta płatnicza VISA Classic *
 • Międzynarodowa karta online VISA CLASSIC DEBETOWA
 • Karta WŁASNA BANKU

* karty VISA Electron i VISA Classic wydawane były tylko do 31 grudnia 2010r.

Międzynarodowe karty płatnicze VISA Electron i VISA Classic

VISA ELECTRON i VISA CLASSIC to międzynarodowe karty płatnicze przeznaczone dla Posiadaczy ROR, które wydawane są na 2 lata. To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karty umożliwiają:

 • wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 2700 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA, MR Bank SA) oraz BGŻ SA i Kredyt Bank S.A.,
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA, VISA Electron, PLUS,
 • wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, VISA Electron, PLUS,
 • wypłatę gotówki w ramach usługi CASH BACK,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • dokonanie zmiany numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK 24,
 • dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Kartą Visa Classic dodatkowo dokonasz:

 • zapłaty za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA, a także przez internet, telefon czy nawet np. w taksówkach, gdyż jest to karta wypukła (w odróżnieniu od karty VISA Electron),
 • doładowania telefonu komórkowego.

Miedzynarodowa karta online VISA CLASSIC DEBETOWA

VISA CLASSIC DEBETOWA to międzynarodowa karta online przeznaczona dla Posiadaczy ROR, która wydawana jest na 3 lata.

Zalety karty VISA CLASSIC DEBETOWA:

 • Autoryzacja transakcji oparta jest o aktualne saldo, tzn. operacje wykonywane przy użyciu karty są równocześnie ewidencjonowane na rachunku klienta
 • Środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji

Karty umożliwiają:

 • wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 2700 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA, MR Bank SA) oraz BGŻ SA i Kredyt Bank S.A.,
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA, PLUS.

Bezpieczeństwo.
Używając kart VISA Elektron, Visa Classic i VISA CLASSIC DEBETOWA możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. Nie możesz jednak zapomnieć o podstawowych zasadach:

 1. Zapamiętaj swój PIN,
 2. Nie noś PIN-u razem z kartą,
 3. Nie zapisuj PIN-u na karcie,
 4. Nie udostępniaj nikomu numeru PIN,
 5. Zabieraj wydruki z bankomatu i ze sklepu,
 6. Miej przy sobie zawsze numer telefonu, pod którym możesz zgłosić zastrzeżenie kart,
 7. Nie noś karty razem z gotówką, dowodem osobistym, paszportem,
 8. Zanim podpiszesz dowód transakcji sprawdź czy wydrukowana na nim kwota jest właściwa,
 9. Chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
telefonicznie tel. +48 86 215 50 50; +48 828 828 828 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA osobiście w dowolnej jednostce Banku.

 

Karta WŁASNA BANKU

Karty własne banku umożliwiające wykonywanie wypłat z rachunków Klientów w naszym Banku do wysokości salda rachunku według limitów ustalonych dla posiadacza rachunku.

O kartę może ubiegać się każdy Klient prowadzący rachunek w naszym Banku. Może też wystąpić o wydanie kart dla osób przez niego upoważnionych. Prowadzący rachunek wypełnia wniosek zawierający dane o użytkowniku karty. Odbiór karty jest kwitowany przez upoważnionego użytkownika na drugiej stronie wniosku. Zostaje wygenerowany i udostępniony dla użytkownika nr PIN. W momencie pierwszej transakcji dokonywanej w bankomacie następuje aktywacja karty, podczas której użytkownik karty zmienia PIN wygenerowany przez Bank na swój własny. Klient zobowiązany jest do zachowania PIN-u w tajemnicy, nie należy go zapisywać, ani udostępniać innym osobom.

Zarząd banku ustalił dzienny limit wypłat z bankomatu kartą własną Banku na 1.000 zł.

Zalety korzystania z kary własnej:

 • szybki dostęp do pieniędzy bez potrzeby odwiedzania Banku,
 • możliwość zmiany PIN-u do karty w dowolnym momencie,
 • pozwala uniknąć ryzyka związanego z noszeniem gotówki,
 • przy wypłacie gotówki z bankomatu wystarczy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi i słyszanymi z bankomatu.

Okres ważności
Karta wydawana jest na 2 lata.

Karta obsługiwana jest wyłącznie w bankomatach zlokalizowanych w jednostkach Banku:

 • Kazimierz Dolny, ul. Rynek14,
 • Janowiec, ul. Rynek 8,
 • Wilków, Wilków 67.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO