Menu Logowanie

Karty

W ramach rachunków rozliczeniowych dla rolników prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym wydawane są również KARTY:

 1. Międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Electron,
 2. Karta WŁASNA BANKU.

Zobacz listę bankomatów bezprowizyjnych.

Międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Electron.

Karta VISA Buisness Electron jest nowoczesną, międzynarodową kartą płatniczą, która ze względu na niską cenę jest szczególnie atrakcyjna dla rolników posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym.

Dzięki karcie Visa oferowanej przez Kazimierz Dolny można dokonywać płatności i zakupów na całym świecie w milionach miejsc i pobierać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA.

Znajdź bankomat bez prowizji!!!

Korzyści

 • Używając karty płatniczej VISA Business Electron, czujesz się bezpiecznie – nie martwisz się o utratę gotówki.
 • Zapewnia stały, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy zgromadzonych na koncie.
 • Korzystanie z karty jest bezpieczne, gdyż dostęp do konta za pomocą karty chroni poufny, indywidualny numer PIN.
 • Bezprowizyjne dokonywanie zakupów towarów i usług, kartą płatniczą można posługiwać się w sklepach, restauracjach, hotelach czy na stacjach benzynowych.

Przeznaczenie karty

 • Dokonywanie płatności za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA bez prowizji, wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, VISA Electron lub PLUS, w tym z ponad 2.500 wskazanych bankomatów Zrzeszeń: Bank BPS SA, GBW SA, MR Bank SA oraz banków BGŻ SA i Kredyt Bank SA bez prowizji.
 • Dokonywanie wypłat gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA.
 • Dokonywanie wypłat gotówki w ramach usługi VISA cash back.
 • Sprawdzanie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 • Dokonywanie zmiany numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK 24.
 • Dokonywanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Okres ważności
Karta wydawana jest na 2 lata.

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie powiadomić Centrum Komunikacji pod numerem telefonu: +48 (86) 215 50 50; +48 828 828 828. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje zastrzeżoną kartą od momentu zgłoszenia zastrzeżenia.

Karta WŁASNA BANKU.

Karty własne banku umożliwiające wykonywanie wypłat z rachunków Klientów w naszym Banku do wysokości salda rachunku według limitów ustalonych dla posiadacza rachunku.

O kartę może ubiegać się każdy Klient prowadzący rachunek w naszym Banku. Może też wystąpić o wydanie kart dla osób przez niego upoważnionych. Prowadzący rachunek wypełnia wniosek zawierający dane o użytkowniku karty. Odbiór karty jest kwitowany przez upoważnionego użytkownika na drugiej stronie wniosku. Zostaje wygenerowany i udostępniony dla użytkownika nr PIN. W momencie pierwszej transakcji dokonywanej w bankomacie następuje aktywacja karty, podczas której użytkownik karty zmienia PIN wygenerowany przez Bank na swój własny. Klient zobowiązany jest do zachowania PIN-u w tajemnicy, nie należy go zapisywać, ani udostępniać innym osobom.

Zarząd banku ustalił dzienny limit wypłat z bankomatu kartą własną Banku na 1.000 zł.

Zalety korzystania z kary własnej:

 • Szybki dostęp do pieniędzy bez potrzeby odwiedzania Banku.
 • Możliwość zmiany PIN-u do karty w dowolnym momencie.
 • Pozwala uniknąć ryzyka związanego z noszeniem gotówki.
 • Przy wypłacie gotówki z bankomatu wystarczy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi i słyszanymi z bankomatu.

Okres ważności
Karta wydawana jest na 2 lata.

Karta obsługiwana jest wyłącznie w bankomatach zlokalizowanych w jednostkach Banku:

 • Kazimierz Dolny, ul. Rynek14
 • Janowiec, ul. Rynek 8
 • Wilków, Wilków 67

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO