Menu Logowanie

RAPORT DOSTĘPNOŚCI API PSD 2 ORAZ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KAZIMIERZU DOLNYM

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

 

 

API PSD 2

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Raportowany kwartał

Dostępność  (%)

Niedostępność (%)

Dostępność  (%)

Niedostępność (%)

14.09.2019 r. – 13.12.2019 r.

99,91 %

0,09 %

99,66 %

0,34 %

14.12.2019 r. – 13.03.2020 r.

100 %

0 %

99,63 %

0,37 %

 

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO