Menu Logowanie

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy – ROR służy do gromadzenia pieniędzy oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Posiadaczem ROR może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia jeden z następujących warunków:

 1. osiąga stały dochód z tytułu wynagrodzenia i zleci pracodawcy przekazywanie wynagrodzenia na ROR,
 2. osiąga stały dochód z tytułu emerytury lub renty oraz zleci ZUS/ KRUS przekazywanie świadczenia na ROR,
 3. zadeklaruje miesięczne wpłaty na ROR.

ROR może być otworzony dla 1 osoby lub jako rachunek wspólny dla 2 osób (małżonków; rodzica i pełnoletniego dziecka).

Posiadacz rachunku może też ustanowić Pełnomocnika (maksymalnie 2 Pełnomocników) do rachunku uprawnionego do dysponowania rachunkiem w ramach nadanego mu pełnomocnictwa.

Korzyści wynikające z posiadania ROR:

 1. bezpieczeństwo zgromadzonych środków,
 2. szybka gotówka – możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego lub debetu,
 3. odsetki od zgromadzonych środków,
 4. otwieranie terminowych lokat oszczędnościowych,
 5. oszczędność pieniędzy – brak opłaty za otwarcie rachunku,
 6. oszczędność czasu – możliwość sprawdzania stanu konta przez telefon,
 7. swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi – 24-godzinny dostęp do pieniędzy dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA,
 8. możliwość regulowania opłat (np. za gaz, energię, czynsz itp.) za pomocą zleceń jednorazowych, stałych i poleceń zapłaty,
 9. podstawowe transakcje dostępne w usłudze Internet Banking.

Przelew z zagranicy:
Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR oraz nr rachunku w formie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków) np. PL 00 8731 0001 1234 5678 9123 4567.
Kwota zlecenia zostanie przeliczona na złotówki (PLN) wg kursu kupna dewiz z dnia dokonania transakcji.

W ramach rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych dostępna jest usługa INTERNET BANKING.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym oferuje usługi bankowości elektronicznej. Korzystanie z systemu jest bardzo łatwe, a zarazem bezpieczne i dostępne 24 h na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Bez problemu dokonasz podstawowych transakcji związanych z rachunkiem lub sprawdzisz stan swoich oszczędności.

Dając Ci Internet Banking mamy na uwadze bezpieczeństwo wszystkich operacji, jakie możesz wykonać za pomocą własnego komputera. Twój czas jest dla nas cenny, dlatego mamy nadzieję, że możliwości jakie daje Ci Internet, w pełni zaspokoją Twoje oczekiwania. Tu zawsze jesteś pierwszy w kolejce.

Jeśli jesteś osobą aktywną, otwartą na nowe rozwiązania, ceniącą niezależność, swój czas i wygodę, to nasze usługi przeznaczone są właśnie dla Ciebie.

Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym i posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku.

Za pośrednictwem usługi Internet Banking Klient ma następujące możliwości:

 • łatwy dostęp do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu,
 • możliwość dokonywania dowolnych przelewów, w tym składki ZUS i Urząd Skarbowy,
 • możliwość zdefiniowania przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek,
 • zakładanie lokat,
 • uzyskiwanie informacji o lokatach,
 • uzyskiwanie informacji o kredytach,
 • składanie zleceń okresowych,
 • uzyskiwać informacje o wysokości sald na rachunkach,
 • uzyskiwać informacje o operacjach bieżących, historii operacji oraz niewykonanych operacji na rachunku,
 • wydruk potwierdzenia wykonania operacji,
 • wygoda i oszczędność czasu,
 • tańsze opłaty za przelewy.

Bezpieczeństwo dokonywanych operacji bankowych

Przyjęta polityka bezpieczeństwa opiera się na unikalnych hasłach jednorazowych. Hasła generowane i drukowane w Banku wykorzystywane są do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi przelewów i definicji przelewów. Listę haseł jednorazowych zamawia się przez Internet i odbiera osobiście w Banku. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, bez którego nie zaloguje się do systemu. Każde działanie użytkownika jest rejestrowane w systemie.

Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu Internet Banking.

Dowiedz się więcej o usłudze Internet Banking oraz zobacz instrukcję obsługi Internet Banking (kliknij aby przeczytać więcej)

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO