Menu Logowanie

Lokaty dla firm i instytucji

Bank Spółdzielczy oferuje otwieranie i prowadzenie rachunków lokat terminowych w walucie polskiej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i dla innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, dla jednostek sektora finansów publicznych. Rachunek bankowy gwarantuje bezpieczną formę przechowywania pieniędzy oraz bezpośredni dostęp do środków finansowych.

Rodzaje lokat:

  1. rachunki STANDARD w złotych,
  2. rachunki krótkoterminowe MIG w złotych.

Oprocentowanie lokat:

1. Terminowe lokaty STANDARD:
Termin (m-ce)
Oprocentowanie (%)Minimalna kwota wkładu (PLN)
1 – miesięczne0,805.000,00
2 – miesięczne1,105.000,00
3 – miesięczne1,405.000,00
6 – miesięczne1,805.000,00
12 – miesięczne2,505.000,00
24 – miesięczne2,505.000,00
36 – miesięczne2,505.000,00

 

Informacje dodatkowe:

  • po upływie okresu umownego Bank automatycznie odnawia lokatę terminową STANDARD w złotych przenosząc kapitał na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego włącznie nie została złożona inna dyspozycja (lokaty krótkoterminowe MIG nie podlegają odnowieniu po upływie okresu umownego),
  • odsetki od lokat terminowych STANDARD stawiane są do dyspozycji posiadacza lokaty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego przez przeksięgowanie na rachunek rozliczeniowy wskazany przez posiadacza lokaty,
  • od wkładów terminowych 1, 2, 3, 6, 12 miesięcznych podejmowanych przed upływem zadeklarowanego okresu Bank wypłaca odsetki obliczone według ½ stopy oprocentowania dla wkładów a’vista,
  • przy naliczaniu odsetek uwzględniany jest rok kalendarzowy,
  • posiadamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO