Menu Logowanie

Kredyty

Oferta kredytowa Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym została dopasowana do finansowania potrzeb naszych klientów. Debet oraz kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym pomaga pokryć niespodziewane wydatki domowego budżetu. Procedura przyznania kredytu jest bardzo krótka i nieskomplikowana, a jego spłata nie przysporzy najmniejszych kłopotów, zadłużenie zmniejsza się automatycznie wraz z każdą wpłatą na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Kredyt gotówkowy pozwoli na sfinansowanie zakupu dowolnych towarów i usług bez konieczności długotrwałego oszczędzania.

Kredyty sezonowe pomogą uporać się z pojawiającymi się większymi wydatkami, np. przed świętami, u progu „nowego roku szkolnego” czy w trakcie wakacji.

W zależności od Twoich potrzeb zaproponujemy Ci indywidualnie dopasowany kredyt.

Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym (ROR)

Jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu. Wysokość kredytu uzależniona jest od obrotów i okresu posiadania rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym. Kredyt w ROR jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy. Kwota kredytu uzależniona jest od okresu posiadania rachunku.

Kredyt gotówkowy i na cele płatnicze

Przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji. Kredyt może zostać przeznaczony na dowolny cel, więc możesz sfinansować nim, co tylko chcesz – bieżące potrzeby, nowe meble, prezenty dla bliskich czy wakacyjną wycieczkę do ciepłych krajów.

Kredyt gotówkowy i na cele płatnicze

Przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji. Kredyt może zostać przeznaczony na dowolny cel, więc możesz sfinansować nim, co tylko chcesz – bieżące potrzeby, nowe meble, prezenty dla bliskich czy wakacyjną wycieczkę do ciepłych krajów.

Kredyt mieszkaniowo-budowlany

Umożliwia zaspokojenie różnorodnych potrzeb mieszkaniowych, może być udzielony na: zakup działki budowlanej pod budowę domu jednorodzinnego, zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe, nabycie lokalu mieszkalnego od gminu lub Skarbu Państwa, remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego, przebudowę budynku lub lokalu niemieszkalnego na potrzeby mieszkalne oraz na zakup urzadzeń AGD, RTV i sprzętu komputerowego, a także mebli.

Kredyt mieszkaniowo-budowlany może być udzielony na realizację kilku celów mieszkaniowych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Hipoteczny kredyt konsumpcyjny

Udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, a maksymalna kwota 300.000,00 zł. Kwota kredytu nie może przekraczać 50 % wartości nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu. Okres kredytowania – do 25 lat.

Tabela procentowania kredytów dla osób fizycznych

RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE
1. KREDYTY MIESZKANIOWE:  
1) „Twoje Cztery Kąty” WIBOR 3M + marża 2,00 p.p.
2) mieszkaniowo-budowlany WIBOR 3M + marża 3,00 p.p.
2. UNIWERSALNE KREDYTY HIPOTECZNE
1) do 99.999,00 zł 5,95 %
2) od 100.000,00 zł do 199.999,00 zł 5,75 %
3) od 200.000,00 zł 5,25 %
3. Kredyt konsolidacyjny 6,00 %
4. KREDYTY GOTÓWKOWE
4.1. Sezonowy kredyt konsumpcyjny
od 1.000 zł do 5.000 zł z okresem spłaty do 18 miesięcy
9,95 %
4.2. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża 4,00 p.p.
4.3. Kredyt „EKODACH” WIBOR 3M + marża 4,50 p.p.
4.4. Kredyt odnawialny w ROR 9,50 %
4.5. Kredyt gotówkowy 9,95 %
5. KREDYTY PRZETERMINOWANE
5.1. Dla umów zawartych od dn. 01.01.2016 roku – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. 14,00 %
5.2. Dla umów zawartych do dn. 31.12.2015 roku – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. 10,00 %
Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP lub stopy kredytu lombardowego NBP.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO