Menu Logowanie

Komunikat Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym w zakresie obsługi rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 11/2019 z dnia 07.02.2019 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym

Komunikat
Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym
w zakresie obsługi rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym prowadzi następujące rachunki bankowe:

I. 1. Rachunki rozliczeniowe-bieżące w PLN
2. Rachunki rozliczeniowe-bieżace walutowe w EUR, USD, GBP
3. Rachunki rozliczeniowe-bieżące (rolników).
4. Rachunki rozliczeniowe pomocnicze.
5. Rachunki VAT

II. Lokaty terminowe:
1. Lokaty terminowe Standard:
1) oprocentowanie: zmienne;
2) termin lokaty: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy;
3) minimalna kwota wkładu 5000,00 PLN
4) waluta: PLN;
2. Lokaty niestandardowe MIG:
1) oprocentowanie: stałe;
2) termin lokaty: od 3 do 30 dni;
3) minimalna wpłata: 30.000 PLN;
4) waluta: PLN;
3. Lokaty typu O/N over/night:
1) oprocentowanie: stałe;
2) termin lokaty: 1-dniowa;
3) minimalna wpłata: 50.000 PLN;
4) waluta: PLN.
III.
1. Dyspozycja zleceń płatniczych z rachunków klientów instytucjonalnych:
a) na rachunki bankowe prowadzone w Banku złożone w dni robocze dla Banku do godz. 15:00 realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 15:00 lub w dni wolne od pracy Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
b) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 15:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 15:00 lub w dni wolne od pracy Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
2. Dyspozycje zakładania lokat terminowych złożone w dni robocze do godz. 15.00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 15:00 lub w dni wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
3. Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 15:00 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz.12:30. Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni wolne, są realizowane w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.

IV. Karty płatnicze:
1. Do rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w złotych polskich Bank wydaje debetową kartę płatniczą VISA BUSINESS DEBETOWA oraz kartę własną Banku
2. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla karty:
1) VISA BUSINESS DEBETOWA/MASTERCARD BUSINESS DEBETOWA PAYPASS wynoszą:
a) dzienny limit wypłat gotówki – 7.000 PLN* maksymalny 30.000 PLN,
b) maksymalny dzienny limit bezgotówkowy – 50.000 PLN*,
2) Limit wypłat gotówki dla karty własnej Banku wynosi 1000 PLN
3. Usługa dodatkowa do kart płatniczych VISA BUSINESS DEBETOWA płatność kartą za transakcje internetowe.
4. Usługa Cashback – wypłata gotówki w kwocie do 300 PLN w oznaczonych punktach handlowo – usługowych, przy jednoczesnym dokonaniu transakcji bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
5. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi VISA BUSINESS DEBETOWA/ MASTERCARD BUSINESS DEBETOWA PAYPASS w bankomatach:
1) Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Banku BPS S.A oraz SGB – Bank S.A),
2) BGZ BNP Paribas S.A,
3) Planet cash4you.

Zarząd Banku Spółdzielczego
 w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny, dnia 07 lutego 2019 r.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO