Menu Logowanie

Komunikat Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym w zakresie obsługi rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/1/2015
z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Kazimierzu Dolnym

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym prowadzi następujące rachunki bankowe:

  1. Rachunki rozliczeniowe-bieżące.
  2. Rachunki rozliczeniowe-bieżące (rolników).
  3. rachunki rozliczeniowe pomocnicze.
 1. Lokaty terminowe:
 1. Lokaty terminowe Standard w złotych:
  1. oprocentowanie: stałe lub zmienne;
  2. termin lokaty:
   1. o stałym oprocentowaniu: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy;
   2. o zmiennym oprocentowaniu: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy;
  3. minimalna wpłata na okresy 1, 2 miesiące – 2.000,00 zł;
  4. minimalna wpłata na okresy 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy – 500,00 zł;
  5. waluta: PLN;
 2. Lokaty niestandardowe MIG:
   1. oprocentowanie: stałe;
   2. termin lokaty: od 3 do 30 dni;
   3. minimalna wpłata: 30.000 PLN;
   4. waluta: PLN;
 3. Lokaty typu O/N over/night:
  1. oprocentowanie: stałe;
  2. termin lokaty: 1-dniowa;
  3. minimalna wpłata: 50.000 PLN;
  4. waluta: PLN.

Dyspozycje rozliczeniowe z rachunków klientów instytucjonalnych w systemie ELIXIR złożone w jednostkach organizacyjnych Banku w Kazimierzu Dolnym do godziny 1500 uważa się za złożone w danym dniu operacyjnym, natomiast złożone po godzinie 1500 uważa się za złożone w dniu następnym.

KARTY PŁATNICZE

 1. Do rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w złotych polskich Bank wydaje debetową kartę płatniczą VISA BUSINESS DEBETOWA.
 2. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą:
  1. maksymalny dzienny limit wypłat gotówki – 7.000 PLN*,
  2. maksymalny dzienny limit bezgotówkowy – 50.000 PLN*,
 3. Usługi dodatkowe do kart płatniczych: płatność kartą za transakcje internetowe.
 4. Usługa Cashback – wypłata gotówki w kwocie do 200 PLN w oznaczonych punktach handlowo-usługowych, przy jednoczesnym dokonaniu transakcji bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.
 5. Klienci Banku mają możliwość bez prowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi VISA BUSINESS DEBETOWA w bankomatach:
  1. Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Banku BPS S.A. oraz SGB – Bank S.A.)
  2. Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  3. BGŻ S.A.,
  4. Planet cash4you.

Kazimierz Dolny, dnia 05 marca 2015r.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Kazimierzu Dolnym

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO