Menu Logowanie

Pomóżmy Razem

Link do zbiórki internetowej: zrzutka.pl/wikarowkakazimierzdolny

500 lat temu nasi przodkowie założyli dobroczynną fundację, której celem było objęcie opieką chorych, ubogich, samotnych i niepełnosprawnych. Zadanie to było realizowane w ufundowanym wraz zapleczem szpitalu-przytułku. Nazwa historyczna – Szpital św. Anny dla Starców i Kalek w Kazimierzu Dolnym. Jest to jedna z najchlubniejszych kart w dziejach naszego miasta. Fundacja zjednoczyła wszystkie warstwy, instytucje i grupy społeczne. Dzięki szczodrości naszych Ojców zgromadziła dobra materialne i duchowe, które przez wieki, do lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku służyły najbardziej potrzebującym w lokalnej społeczności.

Powołane przed ośmiu laty Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne św. Anny, nawiązuje to tego szlachetnego dzieła i kontynuuje jego działalność charytatywną. Prowadzi zajęcia manualne i warsztaty rysunku dla seniorów, placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, poradnię zdrowia psychicznego, organizuje Parafialny Festyn Rodzinny oraz spotkania integracyjne. Jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego, parafialnego oraz kulturalnego.

Stowarzyszenie podjęło się ogromnego trudu rozbudowy, odbudowy i konserwacji zabytkowego zespołu architektonicznego potocznie nazywanego Wikarówką. Materialnego świadka wspaniałych tradycji społecznych działań prowadzonych przez kazimierskich mieszczan we współpracy z Magistratem i Parafią.

 Projekt ten to nie tylko rekonstrukcja zabytku – dziedzictwa materialnego ale głównie reaktywacja pięknej, staropolskiej tradycji opieki nad wykluczonymi społecznie – jako dziedzictwa niematerialnego. Wikarówka oddana zostanie całkowicie na potrzeby społeczeństwa. Jako przestrzeń animacji kulturalnej i społecznej służyć będzie lokalnej społeczności, osobom niepełnosprawnym i wykluczonym w naszej kazimierskiej społeczności, a poprzez swój wymiar historyczny, zabytkowy i kulturowy również turystom.

„Wspólnie przywróćmy wielowiekową tradycję pomocy słabszym i starszym w Kazimierzu Dolnym!

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 7 250 000 zł.
Większa część tej kwoty (ponad 5 000 000 zł) pokryta zostanie z projektu Unii Europejskiej “Rewitalizacja miast”, 600 000 zł z budżetu państwa, natomiast resztę musimy zebrać we własnym zakresie.

I tu gorąco apelujemy do Państwa o wsparcie.
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym: 94 8731 0001 0008 5498 2000 0010.

Jesteśmy również współorganizatorem zbiórki internetowej nazrzutka.pl/wikarowkakazimierzdolny.
Z góry z całego serca dziękujemy!

Zapraszamy do śledzenia postępu prac związanych z odbudową poprzez nasz instagramowy profil oraz strona FB.

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pożytku publicznego, można Nam ofiarować 1% z podatku. Odsyłamy do naszej strony internetowej: www.swietejanny.pl

Zofia Wiśniewska – Prezes Zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw, św. Anny
Joanna Rządkowska – Członek Zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw, św. Anny”

 

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO