Menu Logowanie

TARCZA FINANSOWA PFR 1.0 Instrukcja – Jak złożyć wniosek o umorzenie w ramach Tarczy Finansowej PFR

Uprzejmie informujemy , że z dniem 19 kwietnia br. zostały udostępnione dla klientów Banku w wersji nieedytowalnej – jedynie do wglądu – pierwsze wnioski o umorzenie subwencji finansowych w ramach Tarczy 1.0., natomiast po 29 kwietnia br. rozpocznie się proces umorzeń subwencji, w ramach którego Beneficjenci będą mieli możliwość wypełnienia, podpisania i wysłania do PFR wniosku umorzeniowego.

W związku z powyższym, w Departamencie Klienta Korporacyjnego Banku BPS została opracowana dla Państwa klientów Instrukcja w formie Manuali, wskazująca jak wypełnić i złożyć wniosek umorzeniowy w ramach Tarczy Finansowej 1.0 przez Beneficjenta. Manuale opracowane zostały oddzielnie dla klientów MŚP i Mikro i będą wskazówką dla wszystkich zainteresowanych procesem umorzeń jak prawidłowo rozliczyć się z PFR poprzez złożenie wniosku o umorzenie. 

–> INSTRUKCJA UMORZENIA Manual MŚP.pdf

–> INSTRUKCJA UMORZENIA Manual Mikro.pdf

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO