Menu Logowanie

Aplikacja mobilna Nasz Bank

Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym.

Aplikacja jest wygodną i bezpieczną formą dostępu do Twojego konta bankowego z telefonu czy tabletu   7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz.

Cenisz swój czas, niezależność i mobilność?

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji Nasz Bank jest bezpieczne – dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia:
– dostęp do rachunków,
– przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
– wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
– wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
– wykonywanie przelewów Split Payment,
– wykonywanie przelewów predefiniowanych,
– obsługę lokat terminowych – szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
– obsługę kredytów – szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
– mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
– odbieranie wiadomości – informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
– logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne.

Instalacja aplikacji Nasz Bank „krok po kroku”:

  • Wejdź do sklepu Google Play i pobierz aplikację Nasz Bank.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.novum.mobile2&hl=pl

  • Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z wyświetlonymi komunikatami.

 

 

 

 

 

 

 

  • Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej Internet Banking w celu dodania urządzenia mobilnego

 

 

 

 

 

  • Ustal e-PIN do Aplikacji – długość kodu e-PIN powinna mieścić się między 5 a 20 znakami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Po poprawnym zapisaniu danych pojawi się komunikat „Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.

Aplikacja mobilna Nasz Bank (Android)- przewodnik użytkownika.pdf

Aplikacja mobilna Nasz Bank.pdf

 

Polityka prywatności aplikacji Nasz Bank

1. Aplikacja mobilna Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego z urządzenia mobilnego. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że bank obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.
2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
a. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
b. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
– pamięci,
– komunikacji sieciowej
– pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
– informacji o lokalizacji,
– aparatu fotograficznego,
– danych kontaktów.
4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
5. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
7. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO